ČO SA UČÍME

JÚN

OBSAHOVÝ CELOK: TEŠÍME SA NA LETO
 
    • Týždeň detskej radosti s Jajom a Jajou
    • Jajo a Jaja bezpečne športujú
    • Jajo a Jaja v ZOO
    • Jajo a Jaja sa lúčia so škôlkou
    • Jajo a Jaja cestujú na dovolenku

Cieľ: vytvárať priestor pre pohybové aktivity rodičov a detí s cieľom zlepšiť vzťah k športu.

Charakteristika obsahového celku: Týždňom detskej radosti  osláviť Deň detí zábavou, športovými aktivitami detí, spoločnými zábavno-náučnými súťažami spolu rodičmi, hrami a opekaním. Spôsob života a starostlivosť o exotické zvieratá deti majú možnosť vidieť zblízka v  zoologickej záhrade v Bratislave. Deň otcov osláviť malou športovou olympiádou dieťa a otec. Charakteristické znaky posledného ročného obdobia leta deti vnímajú veľmi intenzívne v hrách a aktivitách, ktoré sa uskutočňujú hlavne vonku a majú možnosť typické znaky pozorovať v rôznych prírodných lokalitách obce. Uskutočniť Rozlúčka s materskou školou spoločne s rodičmi.

 

Aktivity nad rámec ŠVP: *MDD s Jajom a Jajou a Rozlúčka s predškolákmi v MŠ, Koncoročný výlet

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Novinky

Zápis detí do Materskej školy v obci Šenkvice

  Zápis detí do Materskej školy v obci Šenkvice k školskému roku 2019/2020 bude prebiehať dňa 25.4.2019 v čase od 15:00 – 17:00hodin. v budove Materskej školy na Hornej ul.č.11 v Šenkviciach   Rodič je povinný: podať písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na...
Celý článok

Odhlasovanie zo stravy

budova MŠ na Hornej ul: 033/649 63 92 budova EP na Záhradnej ul: 033/640 65 92 POZOR- ZMENA STRAVOVACIEHO ÚČTU OD 01.09.2017: SK73 5600 0000 0066 2408 9004
Celý článok

Zákonné poplatky

Prosíme pri platbách príspevku na úhradu nákladov materskej školy použite IBAN: SK42 5600 0000 0066 2408 5003
Celý článok