VÁŽENÍ RODIČIA,

POZÝVAME VÁS NA

STRETNUTIE RODIČOV,

KTORÉ SA USKUTOČNÍ:

DŇA 11.09.2018 O 17,00HOD V BUDOVE

ELOKOVANÉHO PRACOVISKA NA ZÁHRADENEJ UL.1, ŠENKVICE

 

Elokované pracovisko, Záhradná , Šenkvice

Elokované pracovisko na Záhrdnej ul.č.1 patrí Materskej škole, Horná 11, Šenkvice.
V zrekonštruovanej budove sú 4 triedy:
 

7.trieda 5-6roč.deti

8.trieda 4-5roč. deti

9.trieda 3-4roč.deti

10.trieda 3 roč.deti

Prevádzka je od 7,00hod do 17,00hod.
 

Doplnkové edukačné aktivity v šk.roku 2018/2019

 

AKCIE V EP: 

MÁJ

  • 05.05.2018 MAJÁLES v KIS o 19,00hod
  • 15.05.2018 o 15,30hod triedne vystúpenia ku Dňu matiek: všetky triedy Elokovaného pracoviska na Záhradnej ul.
  • 28.05.- 04.06.2018 Plavecký výcvik www.hecko-tempo.com/sport/
  • 31.05.2018 oslava MDD v materskej škole: dopoludnia-Senecký expres, popoludní- DJ, MDD párty v EP na Záhradnej 1.
JÚN
  • 05.06.2018 Koncoročný výlet detí z Elokovaného pracoviska Farma Hrubá Borša, 
  • 21.06.2018 v EP na Záhradnej ul. Rozlúčka s predškolákmi
  • 22.06.2018 Hudobný program Viktor  v materskej škole
 


 


 

Novinky

Zápis detí do Materskej školy v obci Šenkvice

  Zápis detí do Materskej školy v obci Šenkvice k školskému roku 2019/2020 bude prebiehať dňa 25.4.2019 v čase od 15:00 – 17:00hodin. v budove Materskej školy na Hornej ul.č.11 v Šenkviciach   Rodič je povinný: podať písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na...
Celý článok

Odhlasovanie zo stravy

budova MŠ na Hornej ul: 033/649 63 92 budova EP na Záhradnej ul: 033/640 65 92 POZOR- ZMENA STRAVOVACIEHO ÚČTU OD 01.09.2017: SK73 5600 0000 0066 2408 9004
Celý článok

Zákonné poplatky

Prosíme pri platbách príspevku na úhradu nákladov materskej školy použite IBAN: SK42 5600 0000 0066 2408 5003
Celý článok