Kontakt

Materská škola, Horná 11, Šenkvice

Tel.: 033/649 63 56

E-mail: materskaskola@senkvice.org

Jana Budzáková, zástupkyňa,+421 903 581 048 (na toto číslo prosím neodhlasujte deti)

Školská jedáleň:

Magdaléna Figurová, vedúca ŠJ

Tel.: 033/649 63 92 (odhlasovanie detí)

E-mail: skolskajedalen@senkvice.org 

Elokovaná trieda:

Tel: 033/640 65 92 

 

Kontaktujte nás


 

Novinky

Zápis detí do Materskej školy v obci Šenkvice

  Zápis detí do Materskej školy v obci Šenkvice k školskému roku 2019/2020 bude prebiehať dňa 25.4.2019 v čase od 15:00 – 17:00hodin. v budove Materskej školy na Hornej ul.č.11 v Šenkviciach   Rodič je povinný: podať písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na...
Celý článok

Odhlasovanie zo stravy

budova MŠ na Hornej ul: 033/649 63 92 budova EP na Záhradnej ul: 033/640 65 92 POZOR- ZMENA STRAVOVACIEHO ÚČTU OD 01.09.2017: SK73 5600 0000 0066 2408 9004
Celý článok

Zákonné poplatky

Prosíme pri platbách príspevku na úhradu nákladov materskej školy použite IBAN: SK42 5600 0000 0066 2408 5003
Celý článok