Aj v školskom roku 2018/2019 máme pre Vaše deti v ponuke Doplnkové edukačné aktivity v  anglickom jazyku English Playtime. Začíname v októbri. 

Prihláška

Platby

 

Edukačné aktivity v anglickom jazyku ENGLISH PLAYTIME v materskej škole:

  • Edukačné aktivity v anglickom jazyku pod záštitou Občianskeho združenia SMELO DO SVETA!, o.z., ktorého hlavnou činnosťou sú Edukačné aktivity v anglickom jazyku pre materské školy English Playtime.
  • V MŠ v Šenkviciach podľa modernej metodiky PLAYTIME (OUP)
  • Vytvorený na učenie angličtiny s ohľadom na špecifické potreby a schopností detí predškolského veku
  • Využitie moderných prvkov : informačné a digitálne technológie
  • Metodiky  PLAYTIME (OUP) vychádza z reálneho prostredia materskej školy
  • Interkaktívna spolupráca lektora s rodičmi
  •  Výučba: 2 x týždňa (1 vyučovacia hodina 30 min ) 
Cena: Platba prevodom za polrok:
1.polrok 55 € (október-január + učebnica)
2. polrok 55 € (február-jún) 
Profesionálna  lektorka Monika Vlašičová, monika.vlasic@centrum.cz, 0908 308191 
Teším sa na prácu s Vašimi deťmi!
 
 
 

 


 

Novinky

Zápis detí do Materskej školy v obci Šenkvice

  Zápis detí do Materskej školy v obci Šenkvice k školskému roku 2019/2020 bude prebiehať dňa 25.4.2019 v čase od 15:00 – 17:00hodin. v budove Materskej školy na Hornej ul.č.11 v Šenkviciach   Rodič je povinný: podať písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na...
Celý článok

Odhlasovanie zo stravy

budova MŠ na Hornej ul: 033/649 63 92 budova EP na Záhradnej ul: 033/640 65 92 POZOR- ZMENA STRAVOVACIEHO ÚČTU OD 01.09.2017: SK73 5600 0000 0066 2408 9004
Celý článok

Zákonné poplatky

Prosíme pri platbách príspevku na úhradu nákladov materskej školy použite IBAN: SK42 5600 0000 0066 2408 5003
Celý článok