MALÝ UMELEC

HUDOBNO RYTMICKO DRAMATICKÉ EDUKAČNÉ AKTIVITY:
  • 1x do týždňa priamo vo vašej škôlke
  • lektor: profesionálny umelec- pedagóg
  • od 3 rokov
Kurz podporuje: 
  • rozvíjanie grafomotoriky
  • rozvíjanie rytmického cítenia
  • percepciu
  • základné hudobné pojmy
  • slovenské piesne a básne
  • rôzne melódie
  • rozvíja fantáziu
Využíva: BOBO TUBUS, vlastná spracovaná kniha s metodikou, Orfové hudobné nástroje, padák, lopty, cajon...


 

Novinky

Zápis detí do Materskej školy v obci Šenkvice

  Zápis detí do Materskej školy v obci Šenkvice k školskému roku 2019/2020 bude prebiehať dňa 25.4.2019 v čase od 15:00 – 17:00hodin. v budove Materskej školy na Hornej ul.č.11 v Šenkviciach   Rodič je povinný: podať písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na...
Celý článok

Odhlasovanie zo stravy

budova MŠ na Hornej ul: 033/649 63 92 budova EP na Záhradnej ul: 033/640 65 92 POZOR- ZMENA STRAVOVACIEHO ÚČTU OD 01.09.2017: SK73 5600 0000 0066 2408 9004
Celý článok

Zákonné poplatky

Prosíme pri platbách príspevku na úhradu nákladov materskej školy použite IBAN: SK42 5600 0000 0066 2408 5003
Celý článok