Materská škola, Horná 11, Šenkvice:

1.trieda Lienky 4-5roč.deti

2.trieda Zajačiky 3-4roč.deti

3.trieda Včielky 5-6roč.deti

4.trieda Motýliky 5-6roč.deti

5.trieda Slniečka 3-4roč.deti

6.trieda Mravčeky 4-5roč.deti

Elokované pracovisko, Záhradná 1, Šenkvice:

7.trieda Žabky 5-6roč.deti

8.trieda Čerešničky 4-5roč.deti

9.trieda Myšky 3-4roč.deti

10.trieda Ježkovia 3roč.deti

 
    


 

Novinky

Zápis detí do Materskej školy v obci Šenkvice

  Zápis detí do Materskej školy v obci Šenkvice k školskému roku 2019/2020 bude prebiehať dňa 25.4.2019 v čase od 15:00 – 17:00hodin. v budove Materskej školy na Hornej ul.č.11 v Šenkviciach   Rodič je povinný: podať písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na...
Celý článok

Odhlasovanie zo stravy

budova MŠ na Hornej ul: 033/649 63 92 budova EP na Záhradnej ul: 033/640 65 92 POZOR- ZMENA STRAVOVACIEHO ÚČTU OD 01.09.2017: SK73 5600 0000 0066 2408 9004
Celý článok

Zákonné poplatky

Prosíme pri platbách príspevku na úhradu nákladov materskej školy použite IBAN: SK42 5600 0000 0066 2408 5003
Celý článok