OZNÁMENIE O VÝSLEDKU OPAKOVANEJ VOĽBY ČLENA DO RADY ŠKOLY ZA RODIČOV

 

Opakovaná  voľba zástupcov rodičov za člena Rady školy pri Materskej  škole v Šenkviciach sa konala dňa 08.02..2016 o 16,00 hod. v jedálni Elokovanej triedy materskej školy školy.

Volebná komisia skonštatovala, že opakované voľby sú platné a riadne zvolenými členmi Rady školy za rodičov sú:

 

Backová Katarína

Mekelová Beáta

Krajčírová Zuzana

Štrbíková Monika

 

Mgr.Monika Khúlová,

rtiaditeľka materskej školy


 

Novinky

Zápis detí do Materskej školy v obci Šenkvice

  Zápis detí do Materskej školy v obci Šenkvice k školskému roku 2019/2020 bude prebiehať dňa 25.4.2019 v čase od 15:00 – 17:00hodin. v budove Materskej školy na Hornej ul.č.11 v Šenkviciach   Rodič je povinný: podať písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na...
Celý článok

Odhlasovanie zo stravy

budova MŠ na Hornej ul: 033/649 63 92 budova EP na Záhradnej ul: 033/640 65 92 POZOR- ZMENA STRAVOVACIEHO ÚČTU OD 01.09.2017: SK73 5600 0000 0066 2408 9004
Celý článok

Zákonné poplatky

Prosíme pri platbách príspevku na úhradu nákladov materskej školy použite IBAN: SK42 5600 0000 0066 2408 5003
Celý článok