Ako pripraviť dieťa na úspešný vstup do materskej školy? 

 • navštíviť MŠ spolu - rodič a dieťa
 • nestrašiť dieťa materskou školou
 • pripravovať dieťa doma na vstup do materskej školy–rozprávať sa o tom, čo tam bude
 • oboznámiť dieťa s prostredím
 • adaptácia na nové prostredie                                                                                                                                                                                

Čo by malo dieťa pred nástupom do MŠ vedieť?

 • mať osvojené základné hygienické návyky – umývať sa, používať WC, čiastočne sa obliekať, obúvať, jesť, zaobísť sa bez cumlíka a dojčenskej fľašu
 • rodičia by mali u dieťaťa rozvíjať samostatnosť
 • dieťa nemusí vedieť všetko urobiť samé, ale pri obliekaní sa správa aktívne a pani učiteľka mu "len" zapne bundičku, zaviaže šnúrky a pod.

Aký je vhodný vek vstupu do MŠ ?

 • Vhodný vek vstupu do MŠ je individuálny- optimálne keď má dieťa 3 roky.
 • Deti, ktoré vstupujú do MŠ mladšie ako trojročné, sú náchylnejšie na ochorenia a častejšie ostávajú doma.
 • Na druhej strane staršie deti (staršie ako 4 roky) sa už horšie adaptujú na kolektív, nechcú odchádzať z domu od rodičov a ráno sú plačlivé.

Prečo deti plačú, keď ich rodičia odprevádzajú do materskej školy?

 • ovplyvňujú to rôzne faktory, napr. silná citová väzba na matku
 • dieťa je ešte závislé na dospelých
 • dieťa si ešte nevytvorilo dostatočnú väzbu na učiteľku alebo iné deti
 • dieťa v MŠ nechce spať, alebo jesť
 • nemá kamarátov, alebo sa mu deti posmievajú

Ako pomôcť dieťaťu prekonať plač pri odchádzaní do MŠ?

 • pomôžeme mu prekonať vstup tým, že ideme s ním
 • uvedomíme si, že každé dieťa je iné a hľadáme, čo u toho nášho dieťaťa spôsobuje jeho nespokojnosť s MŠ
 • vhodná je postupná adaptácia
 • spolupráca rodiny a školy
 • treba si zvyknúť – každý potrebuje iný čas
 • dovoliť dieťaťu na začiatku priniesť si obľúbenú hračku
 • rozprávať sa s ním o materskej škole – ak plače pýtať sa na vysvetlenie.

 


 

Novinky

Zápis detí do Materskej školy v obci Šenkvice

  Zápis detí do Materskej školy v obci Šenkvice k školskému roku 2019/2020 bude prebiehať dňa 25.4.2019 v čase od 15:00 – 17:00hodin. v budove Materskej školy na Hornej ul.č.11 v Šenkviciach   Rodič je povinný: podať písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na...
Celý článok

Odhlasovanie zo stravy

budova MŠ na Hornej ul: 033/649 63 92 budova EP na Záhradnej ul: 033/640 65 92 POZOR- ZMENA STRAVOVACIEHO ÚČTU OD 01.09.2017: SK73 5600 0000 0066 2408 9004
Celý článok

Zákonné poplatky

Prosíme pri platbách príspevku na úhradu nákladov materskej školy použite IBAN: SK42 5600 0000 0066 2408 5003
Celý článok