Čo deti potrebujú

Aby sa deťom v našej materskej škole čo najviac páčilo, je nutné, aby ste ich z domova vybavili nasledujúcimi vecami:

  • Pohodlné a praktické oblečenie do vnútorných priestorov škôlky. Dieťa v tomto odeve strávi väčšinu dňa. Je preto veľmi dôležité, aby sa v ňom cítilo naozaj príjemne.
  • Prezuvky, to znamená akákoľvek pohodlná obuv (najlepšie detské papučky), ktorú bude dieťa nosiť iba v triede.
  • Oblečenie pre pobyt vonku. Je treba ho prispôsobiť ročnému obdobiu. 
  • Počasie býva niekedy nepredvídateľné, a preto by každý mal mať k dispozícii pršiplášť.
  • Pri deťoch človek nikdy nevie, čo vyvedú alebo čo sa stane. Preto by sa hodilo aj kompletné náhradné oblečenie.
  • Na popoludňajší odpočinok, si líhame v pyžamku!
  • Aj keď nie je nádcha, vreckovka vo vrecku sa vždy zíde.
  • Kópiu preukazu zdravotného poistenia dieťaťa.
 
 
 
 


 

Novinky

Zápis detí do Materskej školy v obci Šenkvice

  Zápis detí do Materskej školy v obci Šenkvice k školskému roku 2019/2020 bude prebiehať dňa 25.4.2019 v čase od 15:00 – 17:00hodin. v budove Materskej školy na Hornej ul.č.11 v Šenkviciach   Rodič je povinný: podať písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na...
Celý článok

Odhlasovanie zo stravy

budova MŠ na Hornej ul: 033/649 63 92 budova EP na Záhradnej ul: 033/640 65 92 POZOR- ZMENA STRAVOVACIEHO ÚČTU OD 01.09.2017: SK73 5600 0000 0066 2408 9004
Celý článok

Zákonné poplatky

Prosíme pri platbách príspevku na úhradu nákladov materskej školy použite IBAN: SK42 5600 0000 0066 2408 5003
Celý článok