Organizácia dňa

V priebehu dňa sa vystriedajú rôzne aktivity. Tie sa snažíme do programu zaraďovať vyvážene tak, aby sa deti naplno sústredili na každú z nich. Jednotlivé časti programu sa bežne prispôsobujú ročnému obdobiu, aktuálnemu počasiu, nadchádzajúcim sviatkom (Vianoce, Veľká noc) a podobne. Výnimkou tiež nie sú poldenné či celodenné výlety do prírody, záujmových centier, divadiel atď. O týchto výletoch budú rodičia informovaní vždy v dostatočnom predstihu.

Nasledujúci harmonogram Vám poslúži pre predstavu, ako vyzerá obyčajný deň u nás:

  •  Skoro ráno od 6,30hod k nám začínajú prichádzať prví rodičia s deťmi.
  •  Prvé prichádzajúce deti väčšinou ponechávame zlúčené v jednej triede. Tento čas je venovaný spontánnym hrám. Neskôr, keď detí pribudne, každé z    nich sa presťahuje do svojej vlastnej triedy. 
  • Rodičia privádzajú deti najneskôr do 8,00 hodiny, aby neskorší príchod nenarúšal naše edukačné aktivity.
  • Dopoludnie zahŕňa desiatu a pohybové aktivity spojené so vzdelávacou činnosťou. 
  • Vždy, keď to počasie dovolí, trávime časť dopoludnia pobytom vonku. 
  • Potom nasleduje obed, po ktorom prvé deti odchádzajú domov. 
  • Tie, ktoré zostávajú, čaká popoludňajší odpočinok. 
  • Po odpočinku nasleduje malý olovrant,spontánne či riadené hry. 
  • Neskôr popoludní sa rozlúčime s poslednými deťmi, a tým sa končí o 17,00 hodine náš deň.

 

 


 

Novinky

Zápis detí do Materskej školy v obci Šenkvice

  Zápis detí do Materskej školy v obci Šenkvice k školskému roku 2019/2020 bude prebiehať dňa 25.4.2019 v čase od 15:00 – 17:00hodin. v budove Materskej školy na Hornej ul.č.11 v Šenkviciach   Rodič je povinný: podať písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na...
Celý článok

Odhlasovanie zo stravy

budova MŠ na Hornej ul: 033/649 63 92 budova EP na Záhradnej ul: 033/640 65 92 POZOR- ZMENA STRAVOVACIEHO ÚČTU OD 01.09.2017: SK73 5600 0000 0066 2408 9004
Celý článok

Zákonné poplatky

Prosíme pri platbách príspevku na úhradu nákladov materskej školy použite IBAN: SK42 5600 0000 0066 2408 5003
Celý článok