Aj tento rok môžete poukázať 2% (3%) z dane Materskej škôlke prostredníctvom rodičovského združenia.

1)      Zamestnanci – je potrebné, aby zaslali do 30.4.2017 na príslušný daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska 2 tlačivá: potvrdenie o zaplatení danevyhlásenie o poukázaní 2% (3%).

2)      Podnikatelia (alebo tí, ktorí si podávajú daňové priznanie sami) – vyplnia nasledujúce údaje priamo do daňového priznania: SRRZ-RZ pri Materskej škole, Horná 1, 900 81 Šenkvice, IČO: 17319617 SID:1154 Právna forma: občianske združenie

Získané peniaze budú použité na spestrenie programu vašich škôlkárov. 

Vopred ďakujeme!

Viac informácií ako aj všetky tlačivá potrebné na poukázanie 2% nájdete aj na www.rozhodni.sk

dvepercenta_2017.jpg 

Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2016_2017.doc 

2% z dane

2% z dane 1945,17 eurza rok 2014 - VEĽMI PEKNE VŠETKÝM ĎAKUJEME.

 


 

Novinky

Zápis detí do Materskej školy v obci Šenkvice

  Zápis detí do Materskej školy v obci Šenkvice k školskému roku 2019/2020 bude prebiehať dňa 25.4.2019 v čase od 15:00 – 17:00hodin. v budove Materskej školy na Hornej ul.č.11 v Šenkviciach   Rodič je povinný: podať písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na...
Celý článok

Odhlasovanie zo stravy

budova MŠ na Hornej ul: 033/649 63 92 budova EP na Záhradnej ul: 033/640 65 92 POZOR- ZMENA STRAVOVACIEHO ÚČTU OD 01.09.2017: SK73 5600 0000 0066 2408 9004
Celý článok

Zákonné poplatky

Prosíme pri platbách príspevku na úhradu nákladov materskej školy použite IBAN: SK42 5600 0000 0066 2408 5003
Celý článok