Aktivity

RZ  v  šk. roku 2016/17:

Čo sme prebrali na stretnutí RZ:

Informácie zo schôdze 22.9. 2016:

1. Školský poriadok - oboznámenie rodičov, k nahliadnutiu a prečítaniu je dostupný v jednotlivých triedach.

2. Úhrada zákonného poplatku - úhrada k 20. dňu v mesiaci, ústrižok odovzdať pani učiteľke.

3. Krúžky - Anglický jazyk = od októbra 2016 možnosť prihlásenia detí zo všetkých tried.

                    Korčuliarsky kurz - plánovaný január 2017.

                    Plavecký kurz - plánovaný máj 2017.

4. Strava - odhlasovanie najneskôr deň vopred, v prípade náhleho ochorenia dieťaťa v príslušný deň v čase 7-7:30 h, prípadne si môžete prísť po obed, ak nestihnete dieťa odhlásiť, bližšie informácie o platbe, cene stravnej jednotky u p. Figurovej (vedúca jedálne) 033/64 96 392.

5. Dieťa je poistené škôlkou v prípade úrazu, bližšie informácie u pani riaditeľky.

6. Pri PEDIKULÓZE (všiach) u dieťaťa je rodič povinný to oznámiť p. riaditeľke!

7. Aktuálne informácie nájdete na web stránke MŠ - m.mssenkvice.org

8. Momentálne je v prestavbe Elokovaná trieda MŠ na Záhradnej ulici a z tohto dôvodu sú všetky deti presťahované na Hornú ulicu do hlavnej budovy MŠ. Bližšie informácie získate o pokračovaní prestavby u zriaďovateľa.

9. Rodičovské združenie (RZ) schválilo poplatok na 4 eurá/mesačne - bližšie informácie o platení sú na nástenke RZ pri hlavnom vchode budovy! 

10. Akcie v spolupráci s pedagogickým zborom a RZ:

-september 2016 SOKOLIARI, KARPATSKÁ PERLA, MÚZEUM v Šenkviciach, FOTENIE

-október 2016 LAMPÁŠOVÝ SPRIEVOD 28.10. 2016 o 16 h, tekvice môžete nosiť do MŠ po dohovore s pani učiteľkami, NIE NA NÁMESTIE!

Detičky môžu prísť v maskách, aj rodičia. Môžete priniesť aj občerstvenie: koláčiky, slané, ovocie, čajík bude k dispozícii. V prípade dažďa sa akcia nekoná!

-november 2016 FÍHA TRALALA (ak bude voľný termín, uskutoční sa v KIS v doobedných hodinách, vstupenku si rodič platí, tí ktorí nebudú mať záujem, ostanú v zberných triedach s pani učiteľkou)

-december 2016 MIKULÁŠ, VIANOČNÉ TRHY+KAPUSTNICA (v minulom šk. r. sa vyzbieralo 400 eur), VIANOČNÁ BESIEDKA, tvorivé dielne pre predškolákov s p. POKOJNÝM

Každá trieda dostane od RZ 100 eur na hračky a pomôcky podľa uváženia pani učiteliek. Ak máte možnosť, môžete aj vy prispieť darčekom pod stromček pre Vaše detičky (dohodnite sa s pani učiteľkami).

-január 2016 SFÉRICKÉ KINO (Planetárium) - termín 16.1. 2017 (na Hornej) a 17.1. 2017 (na Záhradnej), predškoláci HVEZDÁREŇ Hlohovec

Presné termíny jednotlivých akcií budú zverejňované postupne.

                                                                      Vaše RZ!
 

 


 

Novinky

Zápis detí do Materskej školy v obci Šenkvice

  Zápis detí do Materskej školy v obci Šenkvice k školskému roku 2019/2020 bude prebiehať dňa 25.4.2019 v čase od 15:00 – 17:00hodin. v budove Materskej školy na Hornej ul.č.11 v Šenkviciach   Rodič je povinný: podať písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na...
Celý článok

Odhlasovanie zo stravy

budova MŠ na Hornej ul: 033/649 63 92 budova EP na Záhradnej ul: 033/640 65 92 POZOR- ZMENA STRAVOVACIEHO ÚČTU OD 01.09.2017: SK73 5600 0000 0066 2408 9004
Celý článok

Zákonné poplatky

Prosíme pri platbách príspevku na úhradu nákladov materskej školy použite IBAN: SK42 5600 0000 0066 2408 5003
Celý článok