Poplatok

Na plenárnej schôdzi Rodičovského združenia v septembri 2016 bol schválený poplatok 40EUR za dieťa na celý školský rok (10 mesiacov).

Poplatok je potrebné zaplatiť na číslo účtu: SK94 5200 0000 0000 1396 0932 do 20. novembra.

Platby je možné zrealizovať cez IB, alebo šekom.

Ak platíte cez IB, do poznámky uveďte meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje.

Ak platíte šekom, je potrebné odovzdať ústrižok pani učiteľke.

Ak je to možné, uprednostňujeme platby cez IB, pretože sa dajú ľahšie spracovať.

Ďakujeme!

 


 

Novinky

Zápis detí do Materskej školy v obci Šenkvice

  Zápis detí do Materskej školy v obci Šenkvice k školskému roku 2019/2020 bude prebiehať dňa 25.4.2019 v čase od 15:00 – 17:00hodin. v budove Materskej školy na Hornej ul.č.11 v Šenkviciach   Rodič je povinný: podať písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na...
Celý článok

Odhlasovanie zo stravy

budova MŠ na Hornej ul: 033/649 63 92 budova EP na Záhradnej ul: 033/640 65 92 POZOR- ZMENA STRAVOVACIEHO ÚČTU OD 01.09.2017: SK73 5600 0000 0066 2408 9004
Celý článok

Zákonné poplatky

Prosíme pri platbách príspevku na úhradu nákladov materskej školy použite IBAN: SK42 5600 0000 0066 2408 5003
Celý článok